Устойчива мобилност

Контрол и определяне на реалните емисии при шофиране, създаване на интегрирана система за управление на емисиите...

Цели на проекта
Устойчива мобилност

Нова технология за измерване на емисиите

Разработване на първите прототипи на новата технология, RSD +, адаптирани към европейския пазар...

Дейности на проекта
Нова технология за измерване на емисиите

Информационен бюлетини на проекта

Тримесечен бюлетин с новини за проекта ...

Файлове за изтегляне
Информационен бюлетини на проекта

Изграждане на по-добър свят

Политиките за устойчива мобилност целящи намаляването на емисиите, отделяни от трафика...

Очаквани резултати
Изграждане на по-добър свят

LIFE: ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Европейският съюз (ЕС) се е заел с голямото предизвикателство да намали замърсяването на въздуха, причинено от движението по пътищата, с цел подобряване качеството на въздуха. Трафикът допринася с 60% от общото количество вредни емисии в големите градове. Замърсителите като CO, CO2, NOx, HC и прахови частици (PM) са отговорни за лошото качество на въздуха, което има отрицателни последици за околната среда, климата, здравето и икономиката.

Научните изследвания показват, че 10% от най-замърсяващите превозни средства допринасят за 80% от замърсяването, генерирано от автомобилния трафик. Поради тези причина е важно ЕС да идентифицира тези замърсители, за да може да осъщестява контрол и в последствие да подобри качеството на въздуха.

За да се определи с точност тази група от превозни средства, е необходимо да има надеждни измервания на техните емисии в реални условия на шофиране. Въпреки че вече съществуват системи на пазара, които контролират замърсителите, е важно да се отбележи, че те не извършват измервания в реални условия на шофиране и тези съоражения не са достатъчно ефективни. Причината е, че те трябва да бъдат инсталирани в едно превозно средство, а методът им на функциониране е инвазивен и отнема дълго време, за да събере надеждна информация.

LIFE GySTRA ще създаде най-ефективното решение на проблема, като изгради интегрирана система за точно определяне на броя на замърсяващите превозните средства. Целта е не само да бъде осъществено наблюдение, но да се създаде политика за намаляване на вредните емисии. Всичко това ще бъде постигнато чрез използване на новоразработено устройство за дистанционно наблюдение, пригодено към настоящите изисквания на ЕС: RSD +.

До ден днешен няма система в света, която да измерва дистанционно емисиите (особено NO2) на превозните средства, в реални условия на шофиране и с гаранция за прецизност. RSD + ще го направи.

Последни новини

Графично резюме

Основна цел

20
Да намали емисиите, отделяни от превозните средства
5
Да намали консумацията на гориво

Партньори