В този раздел на мрежата са достъпни публичните презентации на събитието, което се проведе на 28 юни 2019 г.

• Opus Remote Sensing Europe

• Guardia Civil

• Sofia Green

Event Photo Gallery