Формуляр за контакт:

Приемам условията за сигурност и првилата за личните данни: уеб декларация за поверителност..

Друг метод за контакт:
Координатор по проекта
Dr. M. Dolores Hidalgo
CARTIF Technology Centre
Parque Tecnológico de Boecillo, p 205
47001 Boecillo (Valladolid)
Spain