LIFE GySTRA ще цели да постигане следните резултати:

Политика за устойчива мобилност основана на законова рамка с цел идентификация на високозамърсяващите превозни средства и намаляване на емисиите от трафика.

Публичен модел в Мадрид:

Като част от публичния модел в Мадрид, ще бъдат наблюдавани 700 000 автомобила годишно с две устройства RSD +. Около 5% от тези превозни средства (според оценките) ще бъдат определени като „високоемисионни“.

Собствениците на високоемисионни превозни средства ще бъдат уведомени и окуражени да се погрижат за състоянието на автомобилите си. В рамките на този проект ще бъдат изпълнени конкретни действия, за да се насърчи ремонтът на високозамърсяващите превозни средства.

Всички измервания на превозните средства ще бъдат регистрирани с цел калкулиране на спестените емисии.

С ремонтирането на високоемисионните автомобили се очаква да се достигне намаляване на емиисите на CO, HC и NO съответно до 617 т/г, 89 т/г и 518 т/г в Мадрид и прогнозата за цялата страна ще бъде съответно 17,779 т / г, 2463 т / г и 15 320 т / г. Това е предполагаемото намаление на емисиите с 14,8% (СО), 2,8% (HC) и 22,7% (NOx, NO и NO2) от общия обем на емисиите според броя на инвентаризацията на емисиите в атмосферата в Испания.я.

В проекта CORETRA превозните средства, идентифицирани като високозамърсяващи допринасят с 33 мт СО2 за година в Испания. Ако само половината от високоемисионните превозни средства бъдат ремонтирани, ще бъде възможно намаляване на СО2 емисиите до 16 мт за година.

Испанският демонстрационен проект ще действа в рамката на националната зоконодателна система, която ще бъде приложима във всички региони на Испания.

Моделиране на емисии на автопарк в София:

В българския пилотен проект в София ще бъде изследвана контролирана извадка от 150 автобуса от градския транспорт. Неотдавашно проучване на автобуси, сочи че ремонтирането на автобусите индентифицирани като високозамърсяващи (6.6%), ще доведе до намаляването с до 84% от техните емисии, което би допринесло за спестяване с до 17% и средно 9% от емисиите на общия автобусен парк. Икономиите на емисии ще бъдат по-високи в програмата за непрекъснат мониторинг. Спестяванията на гориво се очаква да бъдат между 3-5% за високоемисиионните превозни средства.

Разработване на нов прототип RSD +, който отговаря на стандартите на ЕС; малък и гъвкав, който може да бъде инсталиран на фиксирани локации, като за всички емисии има неточност по-малка от 15%: NO, CO, HC и PM и NO2.

Възпроизводим модел с два различни подхода: публичен модел, основаващ се на политика, разгърнат чрез законодателна рамка за контрол на емисиите от градския трафик, и моделиране на частния автопарк за контрол и регулиране на емисиите от превозните средства.

Популяризиране на резултатите до повече от 50 000 души от всички сектори. Крайнията цел е приемане на тази политика на международнно ниво. Всички граждани ще бъдат наясно с предложената политиката и нейните резултати, а около 30% от притежателите на автомобили в Мадрид ще научат повече за емисиите на своя автомобил чрез RSD +.

Banner resultados proyecto